Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Články

Údržba fotovoltaické elektrárny. Co všechno obnáší?

Fotovoltaická elektrárna je zařízení jako každé jiné – funguje stoprocentně pouze v případě, že je o něj dobře postaráno. Je to podobné jako u automobilu, u kterého bývá rovněž důležité měnit olej či brzdové destičky – v případě, že takovou údržbu majitel vozu podcení, hrozí poškození, což může v některých případech znamenat velké nebezpečí.

U solárních elektráren platí totéž. K podávání maximálního výkonu potřebují, aby nebyly zanesené nečistotami, a z hlediska bezpečnosti je důležité, aby je pravidelně kontroloval odborník, což vyžadují i technické normy.

Čištění FVE

Fotovoltaické elektrárny pro zajištění maximální výtěžnosti potřebují, aby nebyl jejich povrch příliš znečištěn. V normálních podmínkách se tak neděje, znečištění hrozí především v oblastech se zvýšenou prašností (například v místech, kde probíhá výstavba). V takovém případě je potřeba panely jednou za čas vyčistit.

Při čištění se musí myslet především na bezpečnost, proto rozhodně doporučujeme nechat tuto činnost na profesionálech, kteří vedle zkušeností disponují i specializovanými čisticími prostředky. Neodborné omývání FVE panelů navíc může vyústit i v jejich poškození.

Pravidelné revize

Z hlediska bezpečnosti platí jako velmi důležitá součást provozu fotovoltaické elektrárny periodické revize, během nichž probíhá vizuální a fyzická kontrola systému kvalifikovaným technikem.

Ačkoliv si toho řada majitelů není vědoma, jsou revize FVE systémů na základě technické normy ČSN vyžadovány i ze zákona, přičemž lhůta mezi kontrolami se liší dle typu FVE – většinou jde o dva až čtyři roky.

Dohledové centrum vás zbaví starostí

Pokud chcete mít činnost vaší FVE pod kontrolou bez starostí i na denní bázi, je vhodné využít služeb online monitoringu. Velmi promyšlené řešení v tomto ohledu nabízí firma SunMonitor, partner našeho družstva.

Pomocí dohledového centra SunMonitor je na dálku dvakrát denně kontrolován provoz FVE systému, sleduje se stav baterií, ale také patřičná funkčnost měniče. V případě zjištění závady centrum zákazníka nejpozději do 48 hodin kontaktuje a do pěti pracovních dní je garantován dojezd servisu.


Poslední změna: 19.04.2022 - 11:40 Zpět
-->
Chybí.