Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Články

Teoretický podíl FVE na světové spotřebě elektrické energie

Podíl solární energie na výrobě elektřiny celosvětově stabilně roste a nic na tom nezměnila ani koronavirová epidemie. Jak jsme uvedli v našem prosincovém článku, který se zaměřoval na absolutní čísla týkající se instalovaného výkonu, v blízké době bude u všech světových FVE dohromady překonána magická hranice 1 000 GW.

Vzhledem ke své velikosti i počtu obyvatel hraje ve výrobě elektřiny ze solární energie prim Čína před Spojenými státy. Pokud se však podíváme na data, která referují o teoretickém podílu elektrické energie vygenerované solárními elektrárnami, poněkud překvapivě zjistíme, že nejvíce na slunce při výrobě elektřiny spoléhají v Hondurasu, kde díky FVE dokáží pokrýt takřka 13 procent poptávky

Velmi dobře si v této statistice vede i Austrálie, kde solární energie dokáže uspokojit téměř 11 procent poptávky po elektřině. V případě země „protinožců“ se však již o takové překvapení nejedná, jelikož Austrálie v přepočtu na jednoho obyvatele dokáže produkovat nejvíce solární energie na světě.

Třetí místo v přehledu Mezinárodní energetické agentury zaujímá Německo s necelými deseti procenty před Řeckem s podílem 9,3 procenta. Německo s Řeckem (ale také se Španělskem či Nizozemskem) jsou tahouny celé Evropské unie, jejíž průměrný teoretický podíl elektřiny z FVE činí rovných šest procent.

V Evropě, ale i v měřítku celého světa, nepatří Česká republika k premiantům, neboť se s 3,5 % drží v podprůměru – na úrovni Portugalska či Rakouska.

Vzhledem k velké podpoře fotovoltaických elektráren lze však doufat, že podíl tohoto typu zelené energie poroste nejen u nás, ale rovněž po celém světě.


Poslední změna: 19.07.2022 - 13:27 Zpět
-->
Chybí.