Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Články

Svět fotovoltaiky v roce 2021 - přehled důležitých událostí

Počet FVE v ČR roste

V lednu Solární asociace uvedla, že se během roku 2020 zdvojnásobil počet fotovoltaických elektráren, které jsou v Česku provozovány domácnostmi a firmami. Souhrnný výkon instalovaných FVE ve sledovaném období vzrostl o 51,4 MW na celkových 2 100 MW.

Brno připravuje miliardovou investici do FVE

V únoru brněnský magistrát oznámil, že se chystá na vybrané střechy ve městě instalovat fotovoltaické elektrárny. Městská FVE by měla být vybudována během několika let a po dokončení by její instalovaný výkon měl dosahovat hodnoty 40 MW. Do projektu bude investováno přibližně 1,2 miliardy korun.

Až 675 MW výkonu díky pražským střechám

V březnu Aliance pro energetickou soběstačnost představila analýzu, která hovoří o tom, že by střechy domů v Praze a okolí mohly nabídnout prostor pro vybudování fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 675 MW. Takový výkon by byl dostatečný až pro 120 tisíc domácností.

Start Modernizačního fondu

V dubnu odstartovaly první výzvy Modernizačního fondu, jehož cílem je přispět k ekologizaci energetiky. Jen v tuzemsku se díky této dotační iniciativě přerozdělí v následujících deseti letech minimálně 150 miliard korun, které poplynou z evropských zdrojů, přičemž podporu získají i projekty fotovoltaických elektráren.

Klimatický plán pro Prahu

V květnu pražští radní schválili novou klimatickou strategii hlavního města. Podle ní by měla Praha snížit svoji uhlíkovou stopu do roku 2030 o 45 %. Součást plánu představuje i přechod na udržitelnou energetiku, který by měl být realizován také prostřednictvím instalace fotovoltaických panelů.

Energetické družstvo vlastníků FVE představeno

V červnu bylo médiím prostřednictvím tiskové zprávy představeno Energetické družstvo vlastníků fotovoltaických elektráren. První energetické družstvo svého druhu v Česku vzniklo s cílem spojit majitele fotovoltaických elektráren a pomoci tím k dosažení uhlíkové neutrality. Snahou družstva, vedeného předsedkyní jeho představenstva Patricií Čekanovou, je rovněž vytvoření největší tuzemské fotovoltaické elektrárny.

Zelená energetika může vytvořit pracovní příležitosti

V červenci zveřejnila Aliance pro energetickou soběstačnost analýzu expertů z Karlovy univerzity, z níž vyplývá, že by do roku 2030 mohl rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku vytvořit více než 100 tisíc pracovních míst. Velký podíl by na tom měl mít i vysoký nárůst počtu FVE systémů.

Praha ohlásila vznik organizace pro rozvoj fotovoltaiky

V srpnu magistrát hlavního města informoval o založení příspěvkové organizace s názvem Pražské společenství obnovitelné energie. Jejím úkolem je vybudování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov s cílem zajistit pro Pražany výrobu obnovitelné a levné energie.

Veletrh FOR ARCH s účastí Energetického družstva vlastníků FVE

V září proběhl další ročník FOR ARCH, nejvýznamnějšího stavebního veletrhu v Česku. Akce se zúčastnilo i Energetické družstvo vlastníků FVE, které za osobního přispění předsedkyně jeho představenstva Patrície Čekanové představilo návštěvníkům veletrhu svoji činnost a cíle.

Další vlna programu Nová zelená úsporám

V říjnu byla v Česku spuštěna další fáze státního dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), zaměřeného na podporu zelené energetiky. Domácnosti si díky tomuto programu mohou požádat i o dotaci na fotovoltaické elektrárny až do výše 225 500 korun. Více se o NZÚ můžete dozvědět v našem nedávném blogovém příspěvku.

Solární panely pro Olomouc

V listopadu informovalo hejtmanství Olomouckého kraje, že má v úmyslu na vybraných budovách instalovat fotovoltaické elektrárny. Projekty by se měly týkat přibližně třiceti nemovitostí, které náleží do vlastnictví kraje. Celková výše investic by se měla pohybovat v rozmezí 90 až 150 milionů korun.

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie

V prosinci navrhla Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) 15 opatření, která by měla zajistit zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ze současných 17,5 % na 32 % do roku 2030. Nechybí mezi nimi ani nutnost udržet současnou podporu fotovoltaiky prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.


Poslední změna: 07.01.2022 - 16:06 Zpět
-->
Chybí.