Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Články

Využijte při zřizování FVE státní příspěvek

Uvažujete o vybudování fotovoltaické elektrárny u svého rodinného domu? Pokud ano, jistě vás potěší, že 12. října odstartovala další fáze programu Nová zelená úsporám, díky kterému lze ušetřit až 50 procent nákladů. A další dobrou zprávou je, že existují dodavatelé, kteří za vás dotaci kompletně vyřídí. Stačí na internetu hledat spojení "Fotovoltaická elektrárna na klíč". 

Mám na dotaci nárok?

Na dotaci z programu Nová zelená úsporám může dosáhnout vlastník rodinného domu (fyzická i právnická osoba). Není důležité, zda jde o novostavbu či již stojící dům – musí se ale jednat o objekt, který slouží k celoročnímu bydlení (nově může jít i o rekreační nemovitosti), musí mít číslo popisné a být zkolaudován. Je třeba rovněž pamatovat na to, že se dotace vyplácí až zpětně, tedy po dokončení investice.

Dobrou zprávou je, že většina kvalitních dodavatelů fotovoltaických řešení vyřídí dotaci za své zákazníky. Patří mezi ně i společnost Solidsun, která je partnerem Energetického družstva vlastníků FVE. Solidsun získání dotace dokonce smluvně garantuje. Vybrat si dodavatele, který za vás vše zařídí, vám doporučujeme hlavně ze dvou důvodů – ušetříte čas a nemusíte se obávat žádných komplikací či nejasností.

Další podmínky pro získání dotace

Žádáte-li o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, je potřeba, aby byl váš fotovoltaický systém propojen s distribuční soustavou. Podpora se vztahuje vždy na konkrétní dům, takže pokud jedna osoba vlastní více rodinných domů, může usilovat o dotaci na každou nemovitost zvlášť. Platí rovněž, že je možné žádat o dotaci pouze na nové systémy, nelze ji uplatnit na rozšíření nebo úpravy stávající elektrárny.

Vaše FVE musí splňovat několik parametrů: maximální výkon elektrárny nesmí přesáhnout 10 kWp, je stanovena minimální účinnost panelů (18 procent u mono a polykrystalických článků, u amorfních článků pak 12 procent) a definovány jsou mimo jiné i nároky na měnič FVE, týkající se jeho minimální účinnosti a normy.

Důležité také je, aby žadatel o dotaci nebyl v exekuci a neměl dluhy vůči státu. Exekuce nesmí být uvalena ani na rodinný dům, na který se fotovoltaický systém instaluje.

Jaká je výše dotace?

V novém dotačním programu Nová zelená úsporám lze pro rodinné domy získat příspěvek na zřízení fotovoltaické elektrárny ve výši 40 až 225 500 korun (vč. bonusu na zpracování projektové přípravy), přičemž žadatelé z vybraných krajů (Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského) mají nárok na dotace ještě o 10 procent vyšší. Konkrétní výše dotace se odvíjí od typu fotovoltaického systému a od celkové ceny projektu s tím, že státní podpora nemůže přesáhnout hranici 50 procent.

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp – 10 000 Kč
  • Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč

Jak dlouho trvá proces vyplacení dotace?

Jak již bylo zmíněno, dotace se vyplácí až po dokončení projektu. Do tří týdnů po ukončení prací probíhá kontrola, na základě které se vydává rozhodnutí o přidělení dotace. Dotace se pak žadateli vyplácí nejpozději za tři týdny od jeho obdržení.

 


Poslední změna: 22.11.2021 - 10:27 Zpět
-->
Chybí.