Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Chci se stát členem

Články

Deset předpovědí pro FVE v roce 2022

Svět obnovitelných zdrojů je velmi dynamický a neustále se vyvíjí. Dvojnásobně to platí pro fotovoltaiku (FVE), která v současné době zažívá velký rozvoj. Renomovaná agentura Bloomberg proto vydala přehled deseti trendů, které by se v roce 2022 měly týkat fotovoltaických elektráren.

Rok 2022 se stane prvním rokem, kdy budou vybudovány solární elektrárny s celkovým instalovaným výkonem překračujícím 200 GW

Solární boom nabírá velké obrátky. Středně optimistický scénář agentury Bloomberg pro výstavbu solárních elektráren v roce 2021 předpokládal kapacitu 183 GW (rozpětí 171 –199 GW), zatímco středně optimistický scénář pro rok 2022 počítá s instalovaným výkonem 228 GW (rozpětí 204 – 252 GW). To znamená výrazný nárůst oproti očekávání agentury z listopadu 2020, kdy nejoptimističtější scénář pro rok 2022 počítal s 206 GW.

Celosvětové ceny solárních modulů v 1. pololetí 2022 klesnou

Achillovou patou byla v roce 2021 výroba polysilikonu (základní surovina pro výrobu křemíkových panelů). V roce 2022 se očekává o 39 % vyšší výroba polysilikonu než v roce 2021, přičemž celková nabídka postačí na výrobu křemíkových solárních produktů o výkonu téměř 300 GW – zásluhou rostoucí poptávky po nových kapacitách a díky obnovení standardních dodávek v továrnách.

Instalovaný výkon velkých solárních elektráren s úložištěm se zdvojnásobí

Databáze BloombergNEF momentálně eviduje 278 velkých plně zprovozněných fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 12,5 GW a kapacitou baterií 2,7 GW / 7,7 GWh. V nejbližší době by se tato čísla měla zdvojnásobit.

Čínský sektor solárních elektráren na střechách obytných a komerčních budov

Čínský sektor solárních elektráren na střechách obytných a komerčních budov a průmyslových objektů bude v této zemi v roce 2022 hnací silou budování nového instalovaného výkonu, jenž dosáhne rekordních 81–92 GW.

Čínské ústřední orgány vybízejí od poloviny roku 2021 místní samosprávy, aby vyhledávaly volné střechy a ve velkém budovaly malé fotovoltaické elektrárny. Model hromadné výstavby s podporou místních samospráv napomůže růstu v rezidenčním sektoru, zejména ve venkovských oblastech. Na trh malých fotovoltaických elektráren vstoupily státní podniky a postavily se do čela hromadné výstavby. Soukromé podniky s potřebnými zkušenostmi působí při této výstavbě jako EPC (inženýring, nákup a výstavba) nebo jako stavební subdodavatelé. Agentura BloombergNEF očekává, že v roce 2022 překročí v Číně instalovaný výkon fotovoltaických elektráren na obytných budovách rekordních 20 GW.

Solární elektrárna s úložištěm pro domácnosti se stává standardní nabídkou na více než dvou trzích

Solární elektrárny s úložišti, které jsou instalované na obytných budovách, se stanou součástí politických a investičních plánů s větší naléhavostí než v předchozích letech, protože začínají být významným odvětvím. Na Havaji se nyní téměř všechny nové solární systémy pro domácnosti budují s úložištěm; v Německu je úložištěm vybavena přibližně polovina z nich, ve Švýcarsku asi 15 % a v Austrálii kolem 5 %.

V Evropě se chystají k podpisu smlouvy o nákupu elektřiny ze solárních zdrojů v řádu gigawattů

Na severoevropských trzích (platí pro Polsko, Dánsko, Německo) uzavře v roce 2022 více společností a dodavatelů energií smlouvy o nákupu elektřiny ze solárních zdrojů. Podobné smlouvy se chystají k podpisu také ve Španělsku, kde mizí politická nejistota. Většina evropské fotovoltaické kapacity vybudované na základě smluv o dlouhodobém nákupu elektrické energie (72 %, tj. 1,4 GW) začala v roce 2021 dodávat energii právě na trh Pyrenejského poloostrova, i když uzavírání nových smluv zpomalilo.

Solární aukce budou složitější a často zahrnou i požadavky na ukládání elektřiny

V roce 2021 se v Indii, Jihoafrické republice a Chile konaly zajímavé solární aukce, během nichž vzájemně soutěžily různé technologie řešící problém nestálosti dodávek. V Jihoafrické republice byla uspořádána aukce na nouzové dodávky energie a předpokládalo se, že výsledkem bude především výstavba elektráren spalujících topné oleje a plyn, ale v roce 2022 zvítězila nabídka na vybudování kapacity 1 687 MW z fotovoltaických elektráren, přibližně 160 MW z větrných elektráren a 640 MW z bateriových úložišť.

V Indii se v první aukci na nepřetržité dodávky energie z obnovitelných zdrojů v objemu 2,5 GW uspořádané v říjnu 2021 objevily nabídky v hodnotě 11,8 GW za průměrnou cenu 42,55 USD/MWh.

Výrobní kapacita solárních zařízení se bude nadále zvyšovat a přibudou nové technologie

V roce 2022 budou postaveny důležité závody na výrobu solárních článků, využívajících nové technologie, jako je tunelový oxidový pasivovaný kontakt (TOPCon) či technologie multipřechodových (heterojunction) článků. Roční kapacita výroby v současné době používaných standardních článků s pasivovanou zadní stranou (PERC) již nyní přesahuje 400 GW. Takto vyráběné články se blíží k hranici účinnosti aktuálně používané konstrukce, jež činí přibližně 24 %.

Agrovoltaika začne být správně chápána z hlediska komerčního potenciálu

Agrivoltaika, tedy navrhování solárních projektů tak, aby pod FVE panely bylo možné pěstovat plodiny, je i v solárních kruzích zatím spíše neznámou novinkou. V některých případech je agrivoltaika jen cestou, jak obdržet povolení (případně dotaci) na výstavbu solární elektrárny na zemědělské půdě. V roce 2022 by však agrivoltaika měla zaznamenat pokrok, přičemž optimalizace této technologie by měla vést k jejímu efektivnímu využívání.

Výstavba závodů na výrobu solárních panelů bude oznámena i v zemích mimo Čínu

S výjimkou Číny má zdaleka největší kapacity pro výrobu solárních článků a modulů Indie, která v současné době disponuje u modulů výrobní kapacitou přibližně 12,4 GW, v případě článků to obnáší 3,3 GW. Indická vláda také plánuje další výrazné rozšíření kapacit – od výroby polykrystalického křemíku až po výrobu modulů – a v listopadu 2021 uspořádala aukci, při níž udělila výrobní pobídky ve výši 45 miliard rupií (asi 13 miliard korun).

V USA se očekává podpora pro americkou výrobu, zatímco v Evropě, konkrétně v Německu, společnost Meyer Burger plánuje rozšířit výrobu na produkci článků a modulů. Pozice Číny však zůstane i nadále dominantní.  


Poslední změna: 04.03.2022 - 12:03 Zpět

Kontaktní formulář

email address:
Homepage:
URL:
Comment: